Bedriftsidretten i Tromsø

Ti på topp Tromsø arrangeres av Bedriftsidretten i Tromsø. Med oss på laget har vi et stort antall frivillige som merker ruter, skriver turbeskrivelser og jobber for at du skal kjenne på turgleden.  

Har du spørsmål eller forslag ta gjerne kontakt med oss.Kjell Søreide 
Ansvarlig for Ti på topp Tromsø

Mobil 958 07 337 
kjell.soereide@bedriftsidretten.no


Om Bedriftsidretten 

Bedriftsidretten er Norges største leverandør av folkehelse og sosial bærekraft. Vi gir bedrifter, kolleger, venner og familier en aktiv arena hvor man er likeverdige og får til noe sammen. Målet er å få så mange som mulig i fysisk aktivitet, uavhengig av utgangspunkt. 

Et godt aktivitetstilbud er viktig når man skal rekruttere eller beholde gode ansatte. Og ikke minst, redusere sykefravær, skape en felles identitet og et godt miljø. For folkehelse handler om så mye mer enn aktivitet. Det handler om tilhørighet og trivsel. Om å bli sett og være en del av noe meningsfylt. 

Siden 1957 har vi jobbet i krysningspunktet mellom idrettsliv, arbeidsliv og frivillighet. Med over 50 ulike aktiviteter, et hundretalls arrangementer, 300 000 deltakere og 1500 bedriftsidrettslag har vi noe for alle. 

Vi er på lag med Norge.  

Er du klar?